Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟ, όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 19 Νοεμβρίου 2017

Πρόεδρος: Δρίτσας Βασίλης Dip. Optom (S.A.), MCOptom (UK)
Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Χρήστος BSc (Hons) MCOptom
Γεν. Γραμματέας: Βελισσαράκος Φώτης Αναπτυξιακός Οπτομέτρης
Ταμίας: Σιδεροπούλου Αφροδίτη BSc (Hons) MCOptom
Αναπλ. Γραμματέας: Κωσταντακοπούλου Ευγενία MCOptom, MSc, PhD, DipTp(IP)
Έφορος: Ζερβόπουλος Αντώνης BSc (Hons) MCOptom
Μέλος: Χατζηπαντελής Αθανάσιος BSc (Hons)