Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟ, όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 19 Νοεμβρίου 2017

Πρόεδρος: Δρίτσας Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: Βελισσαράκος Φώτης
Ταμίας: Σιδεροπούλου Αφροδίτη
Αναπλ. Γραμματέας: Κωσταντακοπούλου Ευγενία
Έφορος: Ζερβόπουλος Αντώνης
Μέλος: Χατζηπαντελής Αθανάσιος