Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟ, όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 24 Νοεμβρίου 2019

Πρόεδρος
Δρίτσας Βασίλειος
Dip. Optom (S.A.) MCOptom

Αντιπρόεδρος
Παπαγεωργίου Χρήστος
BSc (Hons) MCOptom

Ταμίας
Σιδεροπούλου Αφροδίτη
BSc (Hons) MCOptom

Γενική Γραμματέας
Κωσταντακοπούλου Ευγενία
MCOptom, MSc, PhD, DipTp(IP)

Αναπληρώτρια Γραμματέας
Μεταξά Χριστίνα
BSc, MSc, MCOptom

Έφορος
Χατζηπαντελής Αθανάσιος
MSc Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Μέλος
Μπαχταλιά Κωνσταντίνα
MSc Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Αναπληρωματικό Μέλος
Ζερβόπουλος Αντώνης
BSc (Hons) MCOptom