Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
«Αντιμετώπιση Φακών Επαφής από τους Χρήστες τους»

Απλώς απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που θα βρεις  στο παρακάτω link :

Συντονισμός: Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, BSc(Hons), MSc, PhD
Λέκτορας (Καθηγήτρια Εφαρμογών) Φακών Επαφής