Επιπλοκές που σχετίζονται με τη χρήση των Φακών Επαφής: Παράγοντες Κινδύνου και Διαχείριση.

Κωνσταντίνα Μπαχταλιά, MSc      Υποψήφια Διδάκτορας, Διδάσκουσα Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας. Κυριακή 24/1/2021 19:30.Πλατφόρμα: Microsoft Teams.

https://forms.gle/u9rLsxGRYfejWnvL8