Συντάκτης: eaogr

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε πολύ τον Κ. Ανδρέα Πολίτη και το Studio27 για την πολύτιμη βοήθεια του στο μοντάζ των βίντεο που μαγνητοσκοπήσαμε στις προηγούμενες ημερίδες της...

Read More

Δυνατότητα Εγγραφής Φοιτητικών Μελών

Από φέτος η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας εγκαινιάζει την κατηγορία φοιτητικών μελών. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σχολών οπτικής οπτομετρίας μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη της ΕΑΟ. Η εγγραφή είναι δωρεάν και...

Read More

EAOO

WCO