ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ – ΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Περιγραφή της σχισμοειδούς λυχνίας: βασικές τεχνικές παρατήρησης και εξέταση ρουτίνας – Ν. Μπέσης
  • Η χρήση της σχισμοειδούς λυχνίας και η καταγραφή των ευρημάτων σύμφωνα με τους πίνακες CCLRU και Efron Grading Scale – Ν. Μπέσης
  • Τοπογραφία κερατοειδούς: Orbscan vs Pentacam – Β. Δρίτσας
  • Παίρνοντας κλινικές αποφάσεις: ενδοφθάλμια πίεση και τονομετρία –  Α. Σιδεροπούλου
  • Πρακτική εξάσκηση στην σχισμοειδή λυχνία, τοπογραφία κερατοειδούς, τονομετρία – Β. Δρίτσας, Ν. Μπέσης, Α. Σιδεροπούλου