ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ‘ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Μέθοδοι διαθλαστικής χειρουργικής – Χ. Βάκρου
  • Διαθλαστική χειρουργική και ωφέλιμη όραση – Σ. Πλαϊνης
  • Συνδιαχείριση ασθενούς και ο ρόλος του Οπτομέτρη – Β. Δρίτσας
  • Μετεγχειρητικές εφαρμογές φακών επαφής – Κ. Κάτσουλος
  • Case Report – Σ. Πλαϊνης
  • Case Report – Χ. Παπαγεωργίου