ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ Β’

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Διόφθαλμη όραση: Διάγνωση και θεραπεία στα παιδιά – Β. Δρίτσας
  • Δοκιμασίες αξιολόγησης στερεοτοπικής όρασης – Α. Χατζηπαντελής
  • Πρακτικές συμβουλές για την παιδιατρική εξέταση – Β. Κόκοτας
  • Οπτικές δεξιότητες: απαραίτητες για καλή σχολική επίδοση – Μ. Ταρασούδη
  • Η εξομολόγηση ενός γυαλάκια: Κάντε ένα παιδί χαρούμενο – Γ. Τρανούδης
  • Ο ρόλος του οπτομέτρη – Α. Κάντζου (Επιμέλεια: Φ. Βελισσαράκος)