Φοιτητικά Μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας μπορούν να γίνουν όσοι φοιτούν σε:

1. Σχολή Οπτομετρίας
2. Σχολή Οπτικής-Οπτομετρίας
3. Οπτικοί που ακολουθούν Μεταπτυχιακό τίτλο τμήματος Οπτομετρίας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να :

α) Διαβάσουν το καταστατικό της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας προκειμένου να δηλώσουν σύμφωνοι με τις αρχές του κατά την αίτηση τους.

β) Να συμπληρώνουν την αίτηση νέου φοιτητικού μέλους και να επισυνάψουν σε αυτή ένα αντίγραφο του φοιτητικού πάσου. Οι απόφοιτοι σχολών οπτικής που ακολουθούν μεταπτυχιακό οπτομετρίας πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφό και του τίτλου σπουδών (πτυχίο).

Μετά την αποστολή της αίτησης θα ακολουθήσει ενημέρωση από την γραμματεία για την αποδοχή της από το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να γίνει η κατάθεση του ποσού των €10 που αντιστοιχεί στο κόστος τρέχουσας ετήσιας συνδρομής. Η εγγραφή είναι δωρεάν για τα φοιτητικά μέλη. Κατά την κατάθεση των χρημάτων πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου μέλους.

Τα φοιτητικά μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αρωγών μελών.

Μετά την αποφοιτησή τους, όσοι νέοι συνάδελφοι επιθυμούν να γίνουν πλεόν τακτικά μέλη της Ε.Α.Ο. θα πρέπει να αιτηθούν εκ νέου την εγγραφή τους βάσει του καταστατικού.


  Επισυνάπτω αντίγραφο ενεργού φοιτητικού πάσου (για προπτυχιακούς φοιτητές)
  και του τίτλου σπουδών μου (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
  *Αρχεία pdf, jpg, jpeg ή png μέχρι 1.5MB έκαστο

  Έχοντας λάβει γνώση του καταστατικού (διαβάστε το εδώ), αποδέχομαι τα άρθρα του και παρακαλώ όπως
  με εγγράψετε στα φοιτητικά μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας. *

  Επιθυμώ να δίνονται τα προσωπικά μου στοιχεία σε τρίτους για εμπορικούς/επαγγελματικούς σκοπούς:
  * ΝΑΙΟΧΙ

  Μετά την αποστολή της αίτησης αναμένετε ενημέρωση από την γραμματεία για την αποδοχή της από το διοικητικό
  συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού των €10 που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής
  και τρέχουσας ετήσιας συνδρομής.

  Ποσό εγγραφής : Δωρεάν
  Ποσό συνδρομής (έτος 2023): €10
  Τράπεζα Πειραιώς: 5751-055445-773
  ΙΒΑΝ GR7301727510005751055445773