Επισυνάπτω αντίγραφο του τίτλου σπουδών μου. (το αρχείο θα πρέπει να είναι pdf, jpg, jpeg ή png και να μην ξεπερνάει τα 1.5MB)

Έχοντας λάβει γνώση του καταστατικού (διαβάστε το εδώ), αποδέχομαι τα άρθρα του και παρακαλώ όπως με εγγράψετε στα τακτικά μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας. *

Επιθυμώ να δίνονται τα προσωπικά μου στοιχεία σε τρίτους για εμπορικούς/επαγγελματικούς σκοπούς: * ΝΑΙΟΧΙ

Μετά την αποστολή της αίτησης αναμένετε ενημέρωση από την γραμματεία για την αποδοχή της από το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού των €60 που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής και τρέχουσας ετήσιας συνδρομής.

Ποσό εγγραφής (έτος 2019): €30
Ποσό συνδρομής (έτος 2019): €30
Τράπεζα Πειραιώς: 5751-055445-773
ΙΒΑΝ GR73 0172 7510 0057 5105 5445 773