Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι εκείνοι που συμπλήρωσαν το 18ον έτος της ηλικίας τους. Και ειδικώτερα:
α) Όσοι κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο Οπτομέτρη, Οπτικού –Οπτομέτρη ή οπτικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οπτομετρία
β) Έχουν προταθεί από ένα τουλάχιστον μέλος του Σωματείου.

 

  Επισυνάπτω αντίγραφο του τίτλου σπουδών μου. (το αρχείο θα πρέπει να είναι pdf, jpg, jpeg ή png και να μην ξεπερνάει τα 1.5MB)

  Έχοντας λάβει γνώση του καταστατικού (διαβάστε το εδώ), αποδέχομαι τα άρθρα του και παρακαλώ όπως με εγγράψετε στα τακτικά μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας. *

  Επιθυμώ να δίνονται τα προσωπικά μου στοιχεία σε τρίτους για εμπορικούς/επαγγελματικούς σκοπούς: * ΝΑΙΟΧΙ

  Μετά την αποστολή της αίτησης αναμένετε ενημέρωση από την γραμματεία για την αποδοχή της από το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού των €60 που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής και τρέχουσας ετήσιας συνδρομής.

  Ποσό εγγραφής (έτος 2020): €30
  Ποσό συνδρομής (έτος 2020): €30
  Τράπεζα Πειραιώς: 5751055445773
  ΙΒΑΝ GR7301727510005751055445773