Μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας μπορούν να γίνουν όσοι έχουν βασικό πτυχίο Οπτομετρίας, Οπτικής-Οπτομετρίας ή Οπτικής με μεταπτυχιακό τίτλο τμήματος Οπτομετρίας. Τα μέλη της ΕΑΟ μπορούν να εργάζονται σε οποιοδήποτε τομέα σχετικό με την επιστήμη της οπτομετρίας (καταστήματα οπτικών, οφθαλμολογικά ιατρεία, εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα) χωρίς κανένα περιορισμό των δικαιωμάτων τους.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να διαβάσει το καταστατικό της ΕΑΟ προκειμένου να δηλώσει σύμφωνος/η με αυτό συμπληρώνοντας την αίτηση. Την αίτηση θα την βρείτε στις επισυνάψεις πιο κάτω. Θα πρέπει να τυπώσετε και να συμπληρώσετε πλήρως την αίτηση υπογράφοντας την.

Τέλος θα χρειαστεί μια απλή φωτοτυπία των τίτλων σπουδών σας. Η αίτηση μαζί με την φωτοτυπία των πτυχίων σας είναι όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να εγκριθεί η αίτηση σας, πράγμα το οποίο θα γίνει κατά τη διάρκεια των επόμενων συναντήσεων του Δ.Σ. Τα χαρτιά αυτά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση, μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@eao.gr) ή να παραδοθούν ιδιοχείρως σε μέλος του Δ.Σ.

Αφού ενημερωθείτε για την έγκριση στο e-mail που έχετε δηλώσει και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα χρειαστεί να καταθέσετε το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής για το τρέχον έτος στο λογαριασμό της Ακαδημίας αναγράφοντας πάντα το ονοματεπώνυμό σας.

Ποσό εγγραφής (έτος 2023): 30 ευρώ 

Ποσό συνδρομής (έτος 2023): 30 ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς
5751-055445-773
ΙΒΑΝ GR73 0172 7510 0057 5105 5445 773