Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Νοεμβρίου 2023

Πρόεδρος
Παπαγεωργίου Χρήστος
BSc (Hons) MCOptom MBCLA

Αντιπρόεδρος
Χατζηπαντελής Αθανάσιος
BSc (Hons), MSc (Dist), PhD cand.

Γενικός Γραμματέας
Ραχάλ Φίλιππος
BSc Optom

Ταμίας
Σιδεροπούλου Αφροδίτη
BSc (Hons) MCOptom

Αναπληρώτρια Γραμματέας
Γεωργία Τόλιoυ, 
Dip. Optom, MCOptom

Έφορος
Βασιλης Κόκoτας
BSc, DOptom

Μέλος
Μαρία Ταρασούδη
BSc, MSc (management), MSc (optom)

Αναπληρωματικά Μέλη
Θέμελης Απόστολος
Λαγοδήμος Αργύρης