ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟ, όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 24 Νοεμβρίου 2019

Πρόεδρος
Δρίτσας Βασίλειος
Dip. Optom (S.A.) MCOptom

Αντιπρόεδρος
Παπαγεωργίου Χρήστος
BSc (Hons) MCOptom

Γενική Γραμματέας
Κωσταντακοπούλου Ευγενία
MCOptom, MSc, PhD, DipTp(IP)

Ταμίας
Σιδεροπούλου Αφροδίτη
BSc (Hons) MCOptom

Αναπληρώτρια Γραμματέας
Μεταξά Χριστίνα
BSc, MSc, MCOptom

Έφορος
Χατζηπαντελής Αθανάσιος
BSc (Hons), MSc (Dist)

Μέλος
Μπαχταλιά Κωνσταντίνα
BSc, MSc

Αναπληρωματικό Μέλος
Ζερβόπουλος Αντώνης
BSc (Hons) MCOptom