Διανύοντας τη διεθνή εβδομάδα γλαυκώματος η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας συντάσσεται στο πλευρό των διεθνών οργανώσεων για την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με το γλαύκωμα. Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν το οπτικό νεύρο. Συχνά, αλλά όχι πάντα οφείλεται σε αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση και δεν έχει συμπτώματα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να νοσούν χωρίς να το γνωρίζουν. Το γλαύκωμα μπορεί να επηρεάσει την οδηγική ικανότητα των ασθενών καθώς και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Η καλύτερη πρόληψη είναι η συχνή οφθαλμολογική εξέταση για όλους, ειδικότερα για όσους είναι άνω των 40 ετών και όσους έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια. Η έγκαιρη διάγνωση έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση της ασθένειας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω ιστότοπους.

#WorldGlaucomaWeek
www.greekglaucomasociety.org
www.glaucoma-association.com
www.wgweek.net