Αγαπητά μέλη,

   Λόγω της αναδιαμόρφωσης του χάρτη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, ενημερωθήκαμε για την επικείμενη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πάτρας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

   Με την επισυναπτόμενη επιστολή εκθέτουμε τις θέσεις μας με αντικειμενικότητα, συνέπεια και ακαδημαϊκά επιχειρήματα, ώστε το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να παραμείνει αυτόνομο, ώστε να συνεχίσει τη μέχρι σήμερα απόλυτα επιτυχημένη πορεία του και να μπορέσει να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις, να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να εξελίξει περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

   Μετά τιμής,

Το ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας.

______________________

   Η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτομετρίας, ως επιστημονικό σωματείο ακολουθεί και συμβαδίζει με τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια δεδομένα σε θέματα Οπτομετρίας όπως αυτά καθορίζονται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Οπτομετρίας (World Council of Optometry), που αποτελεί επίσημο εταίρο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization). Κύριο σκοπό έχει τη προώθηση της επιστήμης της Οπτομετρίας στην Ελλάδα, την αναβάθμιση των γνώσεων (πρακτικών και θεωρητικών) του Έλληνα Οπτικού και Οπτομέτρη και την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το σημαντικό ρόλο που έχει ο Οπτικός – Οπτομέτρης στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία, ποιότητα και λειτουργικότητα της όρασης.