Ευχαριστούμε πολύ τον Κ. Ανδρέα Πολίτη και το Studio27 για την πολύτιμη βοήθεια του στο μοντάζ των βίντεο που μαγνητοσκοπήσαμε στις προηγούμενες ημερίδες της ΕΑΟ.