Παρέχεται διαμονή, φιλικό περιβάλλον ,ικανοποιητικός μισθός.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103835300
Email: lookinggoodoptics@gmail.com