Η Maritime & Healthcare Group, κορυφαίο πρακτορείο ιατρική πρόσληψης, αναζητά για λογαριασμό εκλεκτού πελάτης της στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, οπτομέτρη. 

Ως Οπτομέτρης, θα έχετε τον κεντρικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας των ματιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας στη Θεσσαλονίκη. Συνεργαζόμενοι στενά με την ομάδα υγείας μας, θα διασφαλίσετε την παροχή εξαιρετικής φροντίδας της όρασης και οπτικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες και καθήκοντα για τη θέση:

 • Υποστήριξη ιατρείων & ιατρικών πράξεων
 • Λήψη ιστορικού και προετοιμασία ασθενών
 • Υποκειμενική διάθλαση & διαθλαστικός έλεγχος
 • Οπτομετρικός έλεγχος
 • Σκιασκοπία
 • Χειρισμός διαγνωστικών & απεικονιστικών συστημάτων
 • Ενημέρωση ασθενών για ενδοφθάλμιους φακούς (ενδοφακούς) σε επεμβάσεις χειρουργικής αφαίρεσης καταρράκτη
 • Ενημέρωση ασθενών για επεμβατικές τεχνικές σε προεγχειρητικό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τεχνογνωσία οπτικού ή οπτομέτρη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Ευελιξία & αποτελεσματικότητα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση ή προηγούμενη επαφή με οφθαλμολογικό εξοπλισμό ή ιατρικά όργανα θα ληφθούν υπόψη

Παροχές:

 • Σταθερή μισθοδοσία – ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους, τη συνοδευτική επιστολή και τις σχετικές πιστοποιήσεις τους. 

https://maritimeandhealthcaregroup.teamtailor.com/jobs/3477556-optician-optometrist-o

 ή καλέστε στο + 30 6944890026

Σημείωση: Η παρεχόμενη περιγραφή θέσης αποτελεί γενική περιγραφή των ευθυνών και των προσόντων που απαιτούνται για τη θέση. Επιπλέον καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη και του ιατρικού κέντρου.