Η Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) Εμμετρωπία, ζητά Οπτομέτρη για θέση πλήρους απασχόλησης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο Οπτικής & Οπτομετρίας (αναγνώριση τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου από το εξωτερικό), 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Επιθυμητές δεξιότητες:
1. Καλή γνώση αγγλικών, 2. Καλή γνώση Η/Υ, 3. Επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρονται:
1. Πλήρης Απασχόληση
2. Ανταγωνιστικός μισθός
3. Μεγάλες προοπτικές επαγγελματική και ακαδημαϊκής εξέλιξης
4. Δυνατότητα εκμάθησης όλου του προεγχειρητικού, διεγχειρητικού και μετεγχειρητικού πακέτου διαθλαστικής χειρουργικής και καταρράκτη
5. Εκμάθηση χρήσης διαθλαστικού excimer laser, 6. Διασύνδεση με μεγάλα Πανεπιστήμια για δια βίου μάθηση και μετεκπαίδευση

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο email: selimis@emmetropia.gr

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.