ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Η ανάπτυξη της διόφθαλμης όρασης στην παιδική ηλικία – Σιδεροπούλου Αφροδίτη
  • Η επίδραση της αμβλυωπίας στην διόφθαλμη λειτουργία – Τόλιου Γεωργία
  • Cover Test και μέτρηση φοριών – Δρίτσας Βασίλειος
  • Συνταγογράφηση με βάση τη διόφθαλμη όραση – Κόκοτας Βασίλειος
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων διόφθαλμης όρασης στα πλαίσια του οπτικού καταστήματος – Μπαλασάς Ιωάννης