ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ: ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Το πριν και μετά της εφαρμογής των φακών επαφής – ∆. Μακρυνιώτη
  • Η ευκαιρία της πρεσβυωπίας …τεχνικές διόρθωσης με μαλακούς φακούς επαφής – Π. Καλλίνικος
  • Πολυεστιακοί φακοί επαφής: χάρτες διακύμανσης της ισχύος και η ερμηνεία τους – Σ. Πλαίνης
  • Αστιγματικοί φακοί επαφής: συμβουλές για επιτυχείς εφαρμογές – Σ. Κωνσταντακόπουλος
  • Φακοί επαφής 2014: Έχω αστιγματισμό!… Ε, και?… – Ι. Γ. Τρανούδης
  • Παρουσίαση των φακών επαφής στην ελληνική αγορά – Χ. Παπαγεωργίου – Α. Σιδηροπούλου