ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Παθήσεις που προκαλούν χαμηλή όραση – Π. Κουτζούκη
  • Βασικά κλινικά σημεία εξέτασης ενός ασθενούς με χαμηλή όραση – Ρ. Θεοτοκάτου
  • Βοηθήματα χαμηλής όρασης: Νεότερα δεδομένα στην Ελλάδα – Π. Μπερέτα, Μ. Ράου, Δ. Μακρυνιώτη
  • Αξιολόγηση της ποιότητας ανάγνωσης: Πρότυποι πίνακες για χρήση στην έρευνα και στην κλινική πράξη – Σ. Πλαίνης
  • Συνδυασμός θεραπευτικών μεθόδων και βοηθημάτων χαμηλής όρασης στην διαχείριση ασθενών για την επιτυχή αποκατάσταση της μειωμένης όρασης. Θεραπευτικές, χειρουργικές και στοχευμένες λύσεις βοηθημάτων – Ν. Καραγεωργιάδης, Ν. Βασιλείου, Λ. Καραγεωργιάδης
  • Η οπτική της χαμηλής όρασης – Κ. Κατσούλος
  • Βοηθήματα χαμηλής όρασης και μέλη του Κ.Α.Π.Η. του δήμου Αιγιαλείας – Α. Χατζηπαντελής, Δ. Μακρυνιώτη
  • Κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή: Παρουσίαση περιστατικών – Τ. Αναστασάκης, Σ. Πλαίνης
  • Η τεχνολογία των transitions ως μέσο πρόληψης στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας – Σ. Δημόκας (χορηγός: Σ.Α. Βαϊραμογλου)
  • Κατάλογος βοηθημάτων χαμηλής όρασης στην Ελληνική αγορά – Β. Δρίτσας