Στην Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας υπάρχουν διαφορετικά είδη μελών.
– Τακτικά Μέλη
– Αρωγά Μέλη
– Φοιτητικά Μέλη
– Επίτιμα Μέλη

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις εν γένει συνελεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου. Έχουν ακόμα το δικαίωμα να προτείνουν ό,τι θα κρίνανε σκόπιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου με έγγραφη ή με προφορική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται πάνω σ’ αυτή.

Τακτικά μέλη
Ο κορμός της ακαδημίας είναι τα τακτικά της μέλη.
Μέλη της Ακαδημίας μπορούν να γίνουν όσοι κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο Οπτομέτρη, Οπτικού – Οπτομέτρη ή οπτικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οπτομετρία.

Τα οφέλη για τα τακτικά μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας είναι:
• Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στις συζητήσεις με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.
• Η λήψη του ηλεκτρονικού newsletter της ΕΑΟ
• Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη της ΕΑΟ
• Πρόσβαση στην περιοχή μελών του www.eao.gr
• Έκπτωση στην παρακολούθηση ημερίδων

Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη είναι άντρες και γυναίκες, που αποδέχονται τις αρχές του σωματείου και συνεισφέρουν για την επιτυχία του σκοπού του. Δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στις συζητήσεις με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

Φοιτητικά μέλη
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σχολών οπτικής οπτομετρίας μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη της ΕΑΟ. Η εγγραφή είναι δωρεάν και υπάρχει μειωμένη ετήσια συνδρομή με κόστος €10 ανά έτος. Οι φοιτητές μέλη της ΕΑΟ έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρωγών μελών όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της Ακαδημίας το οποίο είναι προσβάσιμο στην σελίδα www.eao.gr.
Τα οφέλη των φοιτητών που θα γίνουν μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας είναι:
• Η λήψη του ηλεκτρονικού newsletter της ΕΑΟ
• Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη της ΕΑΟ
• Πρόσβαση στην περιοχή μελών του www.eao.gr
• Έκπτωση στην παρακολούθηση ημερίδων
Η εγγραφή είναι ενεργή όσο διαρκούν οι σπουδές. Με την αποφοίτηση προκειμένου κάποιος να γίνει πλήρες (τακτικό) μέλος της Ακαδημίας χρειάζεται νέα εγγραφή. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας μπορούν να το κάνουν ακλουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: www.eao.gr/foititika-meli-eggrafi

Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη είναι τα εκλεγόμενα έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού τίτλου, που προσέφεραν εξαιρετικές ηθικές και υλικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Αυτά δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικές εισφορές ή συνδρομές.

Η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτομετρίας & Οπτικής και πραγματοποιεί δύο επιστημονικές ημερίδες τον χρόνο, μία καλοκαιρινή και μία χειμερινή. Στόχος είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις με έμφαση στην δια βίου μάθηση και την κλινική αριστεία.