Με την απόφαση Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/32182 που δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1982/01.06.2018  (Σελίδα 21362) ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθος επικαιροποίησε τον κατάλογο μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων οπτικού καταστήματος και τμήματος φακών επαφής και οπτομετρίας, ως ακολούθως:

Α. ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
• Δύο (2) τροχοί λειάνσεως φακών (ψιλός – χονδρός)
• Διαμάντι χεριού για τη χάραξη των φακών
• Δύο (2) κόφτες φακών
• Ένα (1) τρυπάνι ηλεκτροκίνητο για κατασκευές GRIFF
• Μηχάνημα αυλακώσεων φακών (NYLOR)
• Ένα (1) ηλεκτρικό αερόθερμο
• Ένα (1) αμόνι
• Μία (1) μέγγενη
• Δύο (2) σφυράκια

• Δύο (2) λίμες (μια σιδερόλιμα και μια για πλαστικά
και κυτταρινοειδή)
• Έξι (6) λιμίτσες
• Δυο (2) λαβίδες
• Δύο (2) πένσες για μεταλλικούς σκελετούς
• Τρία (3) κατσαβίδια
• Ένα (1) φακόμετρο (εσωτερικής ανάγνωσης ή ηλε-
κτρονικό)
• Υποδεκάμετρα
• Σφαιρόμετρο
• Παχύμετρο
• Σετ με βίδες για μεταλλικούς και πλαστικούς σκελε-
τούς
Β. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ:
• Σχισμοειδής λυχνία
• Κερατόμετρο ή διαθλασοκερατόμετρο ή τοπογρα-
φικό
• Πίνακας μέτρησης οπτικής οξύτητας
(φωτεινό οπτότυπο ή προβολέας οπτότυπο ή οθόνη
LCD με πίνακες οπτότυπου)
• Χιαστοί κύλινδροι Jackson
• Σκιασκόπειο
• Κασετίνα δοκιμαστικών φακών και δοκιμαστικός
σκελετός ή φορόπετρο
• Τεστ στερεοσκοπικής δράσης
• Πίνακες Ishihara (τεστ χρωματικής αντίληψης)

Κατεβάστε το αρχείο του ΦΕΚ εδω: