ΑΠ’ ΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Η σημασία της λήψης ιστορικού πριν τη διάθλαση – Τόλιου Γ.
  • Παθήσεις που οδηγούν σε μεταβολές της διάθλασης – Σιδεροπούλου Α.
  • Μονόφθαλμη διαθλαστική εξέταση – Pappas E.
  • Σύγκριση δύο πινάκων οπτικής οξύτητας και μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση (blur adaptation) σε μύωπες και εμμέτρωπες – Πουλερέ Ε.
  • Η αξιολόγηση της ευαισθησίας αντίθεσης στην κλινική πράξη – Πλαίνης Σ.
  • Διόφθαλμη εξισορρόπηση – Δρίτσας Β.
  • Διόφθαλμη άθροιση: Νευροφυσιολογική επεξεργασία και εφαρμογές στην κλινική πράξη – Πλαίνης Σ.
  • Διάθλαση σε περιπτώσεις κερατοκώνου και εκτασιών – Κατσούλος Κ.
  • Υπολογισμός του Addition – Κόκοτας Β.
  • Κανόνες συνταγογράφησης – Μπέσης Ν.