Για όσα μέλη της ΕΑΟ δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το webinar με θέμα την τοπογραφία κερατοειδούς, μπορούν να το παρακολουθήσουν στην περιοχή μελών, στις παρουσιάσεις ημερίδων.